Bir Cahide Uyar Filmi*

Bir Cahide Uyar Filmi*

Tomris Uyar’ın eğlencesine yazdığı bir senaryo taslağı ilk defa Sözcükler’de yayımlanıyor. Metni bize ulaştıran İsa Çelik’e teşekkür ederiz.

"Tomris bir gün Galatasaray’daki atölyeme geldi. ‘Bak sana ne getirdim,’ dedi. Aldım, okudum. Gülüştük. ‘Sende kalsın, hadi bizi bekliyorlar, Neşe’de,’ dedi.”

 
İsa Çelik
 

BAD WOMEN

          Starring: Chloe
                          Luna
                          Pollux
                          Boncuk ve Lamartin Direnişçiler Gurubu


          Set amiri: Mado
          Özel efektler: Su
          Reji yardımcıları: Tomris, Turgut
          Unit Link: Zeynep hanım
          Senaryo: Özgürlük Savaşçıları
          Producer: Uğur Değirmencioğlu
          Müzik: Turgut Uyar Kasetliği’nden seçmeler


Chloe: Gönüllü, faşist gardiyan
Luna: Bir zamanlar Musollini’nin yandaşı ve metresi olmuş,
           şimdi sokak kedileri direnişçilerin lideri
Pollux: Polonya ve İskandinav Ülkeleri hesabına çalışan
           vamp (Lana Turner ile Marlene Dietrich arasında bir afet)


Boncuk: Mahallenin saf ama becerikli kızı. Halktan gelmedir,
          işbitirmeye ve köşedönmeye meraklıdır.


          Olay, bir mutfakta geçer. "Si Tu Savais Combien Je T’aime”
çalmaktadır. Mutfağın pencereleri, hücre izlenimi uyandırmak için demir parmaklıklarla örtülmüştür.

          Günlerden Salı (onbeşinci)dır. Luna, kapıya kadar
gidebilmektedir, çünkü Chloé’nin izin günüdür. Chloé,
o günlerde Talimhane’nin arka barlarında gününe gün, neşesine
neşe katmaktadır. Çocuğunu düşürmekten bile korkmaz.

       Boncuk,  içinde önemli bir mesaj olan Whiskas kutusunu, Luna’ya ulaştırmayı başarır. Çöp kutularından aşarken yaralanmıştır, kan ve tüy kaybetmektedir. Sokak kapısında, Boncuk ile Luna -kedi zamanına göre- uzun uzun bakışırlar.

       Boncuk’un annesi Zeynep hanım, durumdan kuşkulanmaz, oysa
Chloé’nin içine doğmuştur olacaklar, havada bir dört-ayaklanma kokusu almıştır, ne de olsa kalorifer henüz yanmamaktadır. Nitekim Whiskas  kutusunda Lamartincilerin bir dört ayaklanma planladıkları yazılıdır.

        İşbirlikçi Pollux, Chloénin hâlâ dönmemiş olmasına
İçerler ve çaresizlik içinde marullarının hepsini hart hurt
yeyip bitirir.

        Dört-ayaklanmacılar köşede görünürler. Önde boncuk
yürümektedir. Cahide, kalabalığın ortalarında bir yerde,
bir anlığına fiziğiyle gözdoldurur.

        Chloé sevgilisine parkta bir tur daha atmalarını teklif
ettiği için gecikmiştir. O döndüğünde ayaklanma, mutfağa
ulaşmıştır. Bu idealist yönetimle başedemeyeceğini, uzlaşamayacağını anlayan  Pollux , ardında itirafçı bir tanık olduğunu
itiraf eden bir mektup bırakıp balkona sıyrılmıştır.

         Chloé ve sevgilisi, pençeleri tutukluk yaptığından
ancak iki-ayaklanmayı bastırabilirler. Kargaşada, Luna
önemli belgeleri kurtarmak amacıyla mutfak çekmecelerini
karıştırırken  Boncuk’un  Chloé’ye yazmış olduğu aşk mektuplarını bulur.  Yıkılmıştır. Doğru banyoya koşar. Ama tüp bitmiştir, su da yoktur.

          Kan kaybından canveren Boncuk’un cesedi başında Chloé,
Luna ve gördükleri karşısında devrime gönül veren Pollux
ruhruha gelirler. Chloé gözyaşları içinde dişiler iktidarını
tanıdığını açıklayan bir bildiriyi AT’ye göndermek üzere kaleme
alır. Sevgilisi, kulaklarını kısarak, küskün gözlerle uzaklaşır.
Bu sırada Enternasyonal çalar. Ana temanın altından Piaf’ın
mırıltıları duyulur.


*Metnin aslındaki imlaya sadık kalınmıştır.