SÖZCÜKLER DERGİSİ

Sözcükler 66

Sunuş


Merhaba,


2 Ocak 2017 günü çağdaş sanatın ve düşünce dünyasının önde gelen isimlerinden John Berger’i yitirdik. Ülkemizde de çok sevilen yazarın düşünce ve yaratı dünyasını Hakan Savaş bütün boyutlarıyla ele aldı.
Berger’in bir öyküsünün çevirisi de dilimizde ilk kez Sözcükler sayfalarında yer alıyor.

“Acılı Kuşak” olarak anılan 1940 Kuşağı şairleri arasında önemli yeri olan, çevirileriyle de kültür hayatımızı zenginleştirmiş A. Kadir’i 100. Doğum Yılı’nda Tahir Abacı’nın incelemesi, anı yazıları ve kendisiyle Ataol Behramoğlu ve Nihat Behram’ın 1976’da yaptıkları önemli bir konuşmasını yayımlayarak anıyoruz.

Komşumuz İran’ın şiir serüveni yetiştirdiği büyük şairlere karşın ülkemizde yaygın biçimde tanınmıyor. Bu boşluğu bir ölçüde kapatmayı amaçlayan Pune Haeri’nin “Çağdaş İran Şiirinde Özgürlük Kavramı” incelemesini ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz.

Tahir Abacı, “Üretim Biçimi ve Kültür” incelemesiyle kültürle üretim altyapısı arasındaki ilişkilere temel yaklaşımlar getiriyor.

Nedim Gürsel’le yazarlığının 50. yılı nedeniyle yaptığımız söyleşinin, Fadime Uslu’nun Pessoa ekseninde şiir çevirisi sorunlarına da değinen incelemesinin de ilgiyle okunacağını umuyoruz.

Bu sayımızda usta fotoğraf sanatçısı İsa Çelik’in çektiği yazar portrelerinden örnekler sunuyoruz. Portrelere İsa Çelik’in anıları eşliğinde bakmanın ayrı bir tadı olacaktır.


İyi okumalar.


Künye


SÖZCÜKLER 66. SAYI: Mart - Nisan 2017


RIMBAUD’DAN “MODERNLER”E HIZ / Lionel Ray
JOHN BERGER İÇİN AĞIT / Hakan Savaş
JOHN BERGER İKİ BİN YILINDA / Memet Baydur
A. KADİR ÜSTÜNE / Tahir Abacı
A. KADİR’LE BİR KONUŞMA / Ataol Behramoğlu-Nihat Behram
ŞİİRİMİZİN KADİR ABİSİ / Refik Durbaş
KADİR AĞABEYLE BİRKAÇ MUTLU SAAT / Turgay Fişekçi
ÇAĞDAŞ İRAN ŞİİRİNDE ÖZGÜRLÜK KAVRAMI / Pune Haeri
ÜRETİM BİÇİMİ VE KÜLTÜR / Tahir Abacı
NEDİM GÜRSEL YAZARLIĞININ 50. YILI / Turgay Fişekçi
DİLE CAN VERENLER / Fadime Uslu
O KOŞMADI / Hürriyet Yaşar


Şiirleriyle, Cevat Çapan, Refik Durbaş, , A. Kadir, küçük İskender,
Ali Özgentürk, Adonis, Salih Bolat, Ferruh Tunç,
Adnan Metin, Umut Ünalan, Aytekin Karaçoban, Zarife Biliz,
Seda Tunç, Nafia Akdeniz, Emin Kaya.


Öyküleriyle, Cemil Kavukçu, John Berger, Remzi Karabulut,
Sena Keskin, Eylem Ata Güleç, Fatih Yiğitler,
Hakan Sipahioğlu, Merve Kurun Aksoy
NEDEN ÇIKIYORUZ?

Edebiyatın insani bir değer olduğunun bilincindeki belki de son kuşağız.
Bizden sonrakiler, giderek bir tüketim metaına dönüşen edebiyatın temsilcileri olacak, edebiyat değil, tüketim ürünü üretecekler.
Edebiyatın insan ve toplum için yaşamsal bir gereklilik olduğuna inanıyoruz.
Edebiyatın sorgulama, eleştirme, uzlaşmama, yetinmezlik gibi temel değerlerinin de savunusunu amaçlıyoruz.
Sözcükler, beğeni ve değer ölçülerimizi göstermek için çıkıyor. Yaşanan kaos ortamının oluşturduğu değerler aşımına karşı edebiyatın değerlerini öne çıkarmak, yüceltmek istiyoruz. Saf, som bir edebiyatın soluklanma alanı olacağız.
Bugünün dünyasında böylesi bir girişim “çocuksu” bulunabilir.
Sözcükler daha çıkış aşamasında yazarlarımızca heyecanla karşılandı. Bu heyecanın dergimizin sayfalarına da yansıdığını ve gerçek edebiyat okurlarınca da paylaşılacağını umuyoruz.
Sözcükler, yazarlarından güç alan bir dergi. Arkasında yazarları ve okurlarından başka destekleyeni yok.
Edebiyat sorulmamış sorular sorar, o soruların yanıtları ardında koşarken doyumsuz tatlar ve güzellikler yaratır. İnsan kişiliğinin ve doğasının bağımsızlık duygusunu yüceltir.
Edebiyatın temel değerlerine duyduğumuz bağlılık, Sözcükler’in yayımlanmasının temel nedeni. Adımız da bu nedenle edebiyatın ana gereci olan “sözcük”ten geliyor.
Sonrası?
Sonrasını birlikte göreceğiz.