SÖZCÜKLER DERGİSİ

Sözcükler 36

Sunuş


Merhaba,

6. yılımızı doldurduğumuz 36. sayımız, Filistin halkının dünyaya yankılanan sesi olmuş büyük ozan Mahmud Derviş’in ilk kez yayımlanan çok kapsamlı bir söyleşisiyle taçlanıyor.
Ozanın İstanbul ziyareti sırasında Selahattin Yıldırım’la üç gün boyunca yaptıkları söyleşi, çağdaş bir aydının hayatını çevreleyen hemen bütün temel sorunlar çevresinde dönüyor.
Bu çok önemli söyleşinin Filistin sorunundan şiir sanatının inceliklerine dek dolaştığı her alanda okuyanda derin izler bırakabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bu sayımızda Nâzım Hikmet, yine ilk kez yayımlanan bir yazısıyla okurlarımızla buluşuyor. Reşat Nuri Güntekin’in Yeşil Gece romanının Sovyetler Birliği’ndeki basımına yazdığı önsözü çeviren Mustafa Yılmaz’a, dergimize ulaştıran Melih Güneş’e çok teşekkür ediyoruz.

İngiliz romanının önde gelen yazarlarından E. M. Forster, Çanakkale Savaşları’ndan yedi yıl sonra, 1922’de Gelibolu’ya gelerek savaş alanındaki mezarları geziyor ve izlenimlerini Abinger Harvest gazetesinde yayımlıyor. Savaşa insancıl bakış günümüzün de temel gereksinimi.

Geçen ay talihsiz bir kazada yitirdiğimiz çağdaş sinemanın büyük ustası Theo Angelopoulos, son söyleşisini İngiltere’nin önde gelen sinema dergisi Sight & Sound’dan David Jenkins’le yapmıştı. Onu bu söyleşinin çevirisi ve Hakan Savaş’ın yazısıyla anıyoruz.

Günümüz şiirinin önde gelen adlarından Ahmet Telli, Altın Portakal Şiir Ödülü’nü alan Nîda adlı son kitabıyla yeniden gündemde. Cevat Çapan onun şiirlerini değerlendiriyor.

Bu sayımızın desenleri Nevhiz’in.

İyi okumalar.


Editörün notu: İlk Ürünler Özel Sayısı’nda yer alan, “ilk kez görünür olan yazar” ve“ilk kez görünmez olan” yazarların kim olduğunu, görünmez yazarın mızıkçılığı ve pek oyunbaz olmayan siz tembel okurlar yüzünden ben bilmek zorunda kaldım. Bu nedenle tüm armağanlar benim oldu. Ama benim kim olduğumu bilene kocaman bir gemi armağan edeceğim.
İlk kez görünmez olan yazar, Hürriyet Yaşar’dı. İlk kez görünür olan ise Mehmet Fatih Özbey.


Künye


SÖZCÜKLER DERGİSİ 36. SAYI (MART-NİSAN 2012) ÇIKTI

FİLİSTİNİN SESİ MAHMUD DERVİŞ’LE İSTANBUL’DA ÖZEL RÖPORTAJ
REŞAT NURİ GÜNTEKİN’İN YEŞİL GECE ROMANINA ÖNSÖZ / Nâzım Hikmet
GELİBOLU’DAKİ MEZARLARIMIZ / E. M. Forster
GREIMAS GÖSTERGEBİLİMİ / Tahsin Yücel
ANIMSAMALAR / Emin Özdemir
ANGELOPOULOS’LA SON SÖYLEŞİ / David Jonkins
ANGELOPOULOS’TA ÖLÜM VE YAZGI / Hakan Savaş
AHMET TELLİ ŞİİRİ / Cevat Çapan
PEYAMİ SAFA’NIN CANAN’I / A. Didem Uslu
ELLİ YILDIR AYNI “VELVELE” / Refik Durbaş
ROMANDA FELSEFE / Atalay Girgin
AKM / Alişan Çapan

Öyküleriyle, Demir Özlü, Cemil Kavukçu, Berna Durmaz,
Bora Abdo, Necdet Dümelli.

Şiirleriyle, Cevat Çapan, Ernest Hemigway, Oğuzhan Akay,
Roni Margulies, Turgay Fişekçi, Ferruh Tunç,
k. İskender, Hakan Savlı, Tozan Alkan, Leylâ Şahin,
Selahattin Yolgiden, Burcu Yılmaz, Bahar Döner,
Akın Art, Velicem Yılmaz, İzzet Göldeli, Kubilay Bürgen,
Hakan Tabakan.

Desenleriyle, Nevhiz
NEDEN ÇIKIYORUZ?

Edebiyatın insani bir değer olduğunun bilincindeki belki de son kuşağız.
Bizden sonrakiler, giderek bir tüketim metaına dönüşen edebiyatın temsilcileri olacak, edebiyat değil, tüketim ürünü üretecekler.
Edebiyatın insan ve toplum için yaşamsal bir gereklilik olduğuna inanıyoruz.
Edebiyatın sorgulama, eleştirme, uzlaşmama, yetinmezlik gibi temel değerlerinin de savunusunu amaçlıyoruz.
Sözcükler, beğeni ve değer ölçülerimizi göstermek için çıkıyor. Yaşanan kaos ortamının oluşturduğu değerler aşımına karşı edebiyatın değerlerini öne çıkarmak, yüceltmek istiyoruz. Saf, som bir edebiyatın soluklanma alanı olacağız.
Bugünün dünyasında böylesi bir girişim “çocuksu” bulunabilir.
Sözcükler daha çıkış aşamasında yazarlarımızca heyecanla karşılandı. Bu heyecanın dergimizin sayfalarına da yansıdığını ve gerçek edebiyat okurlarınca da paylaşılacağını umuyoruz.
Sözcükler, yazarlarından güç alan bir dergi. Arkasında yazarları ve okurlarından başka destekleyeni yok.
Edebiyat sorulmamış sorular sorar, o soruların yanıtları ardında koşarken doyumsuz tatlar ve güzellikler yaratır. İnsan kişiliğinin ve doğasının bağımsızlık duygusunu yüceltir.
Edebiyatın temel değerlerine duyduğumuz bağlılık, Sözcükler’in yayımlanmasının temel nedeni. Adımız da bu nedenle edebiyatın ana gereci olan “sözcük”ten geliyor.
Sonrası?
Sonrasını birlikte göreceğiz.